Solceller i Stockholm

Solceller är verkligen något som är på frammarsch i världen och det uppmärksammas mer och mer att solceller i vissa fall ger billig elektricitet. Faktiskt så pass billig att elpriserna kan konkurrera med elpriserna för den el som produceras genom förbränning av fossila bränslen. Den mest lönsamma solelen alstras i stora solcellsparker där man på ett mycket effektivt vis kan producera stora mängder solel till allt lägre priser.

För den som själv vill bidra till revolutionen och den gröna energin kan man köpa och installera egna solpaneler. Man kan till exempel göra det i Malmö, Varberg, Helsingborg, Göteborg eller i Stockholm. Att installera solceller i Stockholm gör man enklast genom att anlita ett företag som hjälper till med installationen. Man kan välja mellan att installera solcellerna antingen på ett tak eller också på marken. Sedan är man igång och producerar egen solel som sedan kan säljas vidare till rörliga priser på en elbörs och elmarknad. Det finns gott om information om solceller på nätet och många sidor där man kan finna mer fakta. Man kan till exempel besöka https://solcellerstockholm.biz/ och kika närmare.

Ett problem med energi som görs både av vindkraft och av solpaneler är att lagra den. Den vanliga energin som vi är vana vid är tillgänglig dygnet runt eftersom den lagas naturligt. Kärnkraftens energi bygger på kärnbränsle som Uran och plutonium. Vattenkraftens energi bygger på vatten som forsar ner i ett slags konstruerat vattenfall, och även där kan vatten lagras i enorma vattenkraftverksmagasin. Det fossila bränslet lagras i orm av kol, men också naturgas eller olja. Men vad gäller el från vindkraft och solpaneler så försvinner den om den inte lagras i någon form av batteri. Det är problematiskt, för på nätterna när man behöver mer energi för t.ex. belysning och uppvärmning så lyser ju inte solen. Och stormiga dagar kan vara dagar när elbehovet är mindre. Lösningen är utveckling av bättre batterier och samverkan med vattenkraftens lagrade energi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *