Kontrollansvarig i Stockholm är en trygghet

En kontrollansvarig jobbar nära byggherren i ett tidigt stadium av byggprocessen för att göra en lämplig planering. Det är den som är kontrollansvarig som hjälper till med att se till att man följer alla lagar och regler kring ett bygge. Till exempel om man behöver ansöka om bygglov så är det dennes arbetsuppgift.

Att finna en kontrollansvarig Stockholm

Om du är osäker på om du behöver en kontrollansvarig Stockholm för ett bygge så kan du kontakta din kommun. De kommer ge dig information som krävs för att gå vidare i processen. Ett bygglov till exempel behövs när du tänker bygga till, göra ändringar på din byggnad eller bygga nytt.

Kontrollansvarig Stockholm som är certifierad

Om man ska anlita en kontrollansvarig så ska man se till att denna är certifierad. Det är ett intyg som de måste visa upp och som säger att de kan det som behövs för att man ska kunna genomföra bygget med eller utan olika tillstånd från kommunen, som bygglov till exempel.

Tryggare för dig att skaffa en kontrollansvarig

Om man inte tar hjälp av en kontrollansvarig kan det leda till negativa konsekvenser senare för den som anlitat bygget. Det kan leda till att man måste betala böter om man överträtt någon lag, eller så kanske man i värsta fall måste riva en tillbyggnad på grund av att man inte har bygglov för den. Skaffa därför alltid en pålitlig kontrollansvarig.

Kan leda till sämre försäkring

Om man gör ett bygge och inte tar hjälp av en kontrollansvarig så kan det leda till att ett försäkringsbolag inte vill ge en någon försäkring. Man har då inget intyg på att bygget gått till på rätt sätt och därför blir det för riskfyllt för försäkringsbolaget att erbjuda någon som helst form av försäkring. Om man inte har en certifierad kontrollansvarig kan man få sämre villkor vid en försäkring.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *