Erfarna takläggare i Stockholm

Att lägga om sitt tak på huset är en omfattande renovering som kräver att du väljer rätt firma för jobbet. Ett tak behöver läggas om ungefär vart tjugonde till trettionde år beroende på slitage. Gå inte endast efter vilket företag som är billigast utan kontrollera referenser från tidigare kunder samt hur länge takläggarna varit i branschen. Tänk också på att det kan krävas tillstånd från kommunen om du vill byta färg eller material på takplattorna. Därför behöver du ha en viss framförhållning om du vill förändra utseendet på huset. Hur lång tid en takomläggning tar beror inte endast på husets storlek utan också vilken typ av tak som det handlar om.

Hur en takomläggning går till

Om du väljer att anlita oss som din takläggare i Stockholm ger vi inte endast en offert på prisbilden utan vi försöker också att uppskatta hur lång tid som arbetet kommer att ta. I regel går det snabbare att lägga ett sadeltak än ett så kallat valmat tak med fyra sidor. Före du kontaktar oss kan du själv kontrollera om det är dags att lägga om taket. Har du betongpannor är en indikation på att dessa behöver bytas om de har gått från att vara svarta till att ha blivit gråa. Det innebär att vattnet rinner rakt igenom om det regnar.

Två arbetare som gör en pågående takomläggning

Att tänka på saker som trygghet och säkerhet är viktigt. Inte bara med anledning av våra arbetare utan även för er skull. De senaste åren har fler och hårdare regler och lagar kring takomläggning tillkommit vilket vi tycker är bra. Idag krävs det större krav på de metoder som används och på vilket sätt som arbetet utförs. Som en extra säkerhetsåtgärd finns det tilläggsprodukter som glidskydd och takstegar som vi gärna berättar mer om.

Att välja material vid takomläggning

Hur väljer du material till taket? Är du nöjd med ditt nuvarande tak finns det få anledningar att byta. Om du däremot vill förändra husets karaktär hjälper vi gärna till med goda råd kring materialval. I Stockholmsområdet används av tradition mestadels lertegel som i obehandlad form gör att taket får den karaktäristiska orangea färgen. Vill du fortfarande använda dig av lertegel men byta till en annan färg, är det möjligt att välja glaserade plattor i exempelvis en mörkgrå nyans. Andra materialförslag är plåt, koppar eller papp.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *